Earth Calling Communication
sediment

 

Geovetenskap

  • Varför är golfströmmen så viktig för oss i Skandinavien?
  • Hur kommer det sig att vi kan vaska fram guldkorn ur sanden i bäcken?
  • Fossil som berättar om evolution och miljöhistoria, hur fungerar det?
  • När kommer nästa istid till norra Europa?
  • Jordskalvet i Skåne 2008, kommer det att upprepas?
  • Varför är det dumt att bygga vägar och hus på en lerig sluttning?
  • Hur kommer det sig att växthuseffekten är både bra och dålig?
  • Kan vattnet på jorden ta slut?

Allt som händer i, på och i närheten av planeten jorden är Geovetenskap. Och, det som har hänt. Jordens historia är 450 miljarder år. Geovetare analyserar
relationerna mellan fyra sfärer; vatten-, sten/jord-, bio- och atmosfären. Vi
förklarar med hjälp av ämnena biologi, fysik, kemi och matematik. Ett aktuellt
exempel på geovetenskaplig kompetens är kunskapen om jordens klimat.

Forskning

Läs mer om forskningen i geovetenskap.

 

 

  Vaskar i en bäck

Kontakt: Karin Antonsson Brink – E-post karin.brink@earthcalling.se – Telefon 08-662 89 66 – Mobil 070 630 90 23

Webbdesign & utförande OlifantMedia www.olifantmedia.se