Earth Calling Communication
Vy med berg och vatten

 

Skribenttjänster

Earth Calling Communication producerar text för dagspress och facktidningar, trycksaker, utställningar, reklamkampanjer, föreläsningar och utredningar. Målgrupperna är beslutsfattare, finansiärer, anställda, kunder, läsare, studenter och en intresserad allmänhet.

Texter

  • Vetenskapskommunikation – sammanfattar och strukturerar forskningsfronten inom geovetenskap, klimat, hållbar samhällsutveckling, folkhälsa, friluftsliv och organisationsutveckling. Intervjuar, skriver artiklar, reportage och informationstexter.
  • Dramaturgisk text – populariserar forskning och fakta i dramaturgisk form.
  • Copywriting – producerar reklamtexter, säljkommunikation och pressreleaser. Skriver webb, katalog och baksidestexter till böcker och trycksaker.
  • Redaktörstjänst – läser, redigerar och bearbetar manustexter samt bedömer deras värde utifrån kvalitet och utifrån befintligt sortiment. Målgruppsanpassar manustexter.

Föreläsningar

  • Lektorsundervisning – i geovetenskap, kvartärgeologi och geografi.
  • Föreläsningar – i geovetenskap, kvartärgeolog och geografi för grundskolan och för en intresserad allmänhet.

Research

  • Utredningar och forskning – samlar fakta, analyserar, strukturerar och presenterar resultat.

 

Kontakt: Karin Antonsson Brink – E-post karin.brink@earthcalling.se – Telefon 08-662 89 66 – Mobil 070 630 90 23

Webbdesign & utförande OlifantMedia www.olifantmedia.se