Earth Calling Communication
porlande bäck

Sökväg Geovetenskap pil ner, undermeny forskning

Forskning

Climate change, impacts and adaptations in the sub Arctic: a case study from the northern Swedish mountains. 

Ett multidiciplinärt forskningsproject där vi samlar kompetens inom ekologi, earth science, meteorologi, landskapsplanering tillsammans med myndigheter, rennäring och turism i Norrbotten. De senaste nyheterna i projektet kommer du att kunna om här.

 

grävande

Kontakt: Karin Antonsson Brink – E-post karin.brink@earthcalling.se – Telefon 08-662 89 66 – Mobil 070 630 90 23

Webbdesign & utförande OlifantMedia www.olifantmedia.se