Earth Calling Communication
havshorisont

 

Länkar

www.geo.uu.se
Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

www.ans.se
Abisko Naturvetenskapliga Station. Nationell och internationell forskning med inriktning på arktisk miljö

www.ees.su.se
Earth and Environmental Science, sektionen för geo- och miljövetenskaper vid Stockholms universitet.

www.geologinsdag.nu
Huvudarrangör för den årliga geologins dag där samtliga institutioner, företag och organisationer som arbetar med geovetenskap visar sin verksamhet.

www.berghs.se
Berghs School of Communication, utbildningar i reklam, marknadsföring och kommunikation.

www.nrm.se
Naturhistoriska riksmuseet. Främjar kunskapen och forskningen om universums och jordens uppbyggnad, samt dess utveckling. Växt- och djurvärlden samt människans biologi och naturmiljö.

www.olifantmedia.se
Webb- och medieproduktion. OlifantMedia designar, skriver och fotograferar för webbproduktion.

www.profakta.se
Profakta förlag förser hälso- och sjukvården med facklitteratur, utbildningsmaterial för fortbildning samt kvalitetssäkrad patientinformation på vetenskaplig grund som underlättar och förstärker kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare.

Samarbetsparter

 

höstvy, fjällandskap

Kontakt: Karin Antonsson Brink – E-post karin.brink@earthcalling.se – Telefon 08-662 89 66 – Mobil 070 630 90 23

Webbdesign & utförande OlifantMedia www.olifantmedia.se