Earth Calling Communication
akvarium

 

Retorik

Skrivkonsten

En konst, för kreativa talanger som pendlar mellan inspirationen och ångest. Ja, ett visst mått av talang är en bra utgångspunkt. När det gäller ångesten, så får det stå för var och en som författar texter.

Vad är då hemligheten? Bra text kan jämföras med ett utsökt bakverk. Skribenten utgår från sitt grundrecept, hon håller sig till ingredienserna och proportionerna för att texten ska hålla ihop från början till slut. Och för att låta läsaren väl smaka.

Skribenten har kommit långt när hon får igång filmen i läsarens huvud. Om läsaren anmäler sig till kursen, ringer konsulten, besöker butiken, går in på hemsidan eller aktivt tar ställning, då har skribenten lyckats. Grundreceptet för övertygande text utgår ifrån retorikens principer och påverkans grunder.

Retorikens principer

Retorik – är läran om konsten att övertyga. Retorikern använder ethos, pathos
och logos för att leda sin tes i bevis.

Ethos

Ethos (från grekiskans ethikos - läran om moral); definierar talarens trovärdighet. Vem talar i kommunikationen? Medborgaren, forskaren, socialsekreteraren, företaget eller myndigheten, identiteten är avsändaren i all kommunikation.

Pathos

Pathos (från grekiskans väcka eller visa känslor, även patetisk); att brinna för, känna passion för eller att vara en nörd när det gäller ett ämne, produkt eller individ. Dynamiken i kommunikationen utgår från avsändarens pathos för något eller någon.

Logos

Logos (från grekiskans ord, även princip, standard eller logik); avsändaren vädjar till förnuft och fakta med rationella och logiska argument för att nå syftet med sin kommunikation. Kolla till exempel på www.retorik.com eller www.retorik.se

Påverkans grunder

Påverkan – känslorna styr våra val och känslor kan påverkas.

Kan påverkan vara bra? Ja, det tycker jag. När torsken i Östersjön behöver få andrum och föda nya fiskyngel, när vi behöver motionera för en bättre hälsa, när det finns säkrare och miljövänligare bilar att köpa.

Nyheter, reklam, organisationsförändring eller folkbildning, skribentens nyckel till framgångsrika texter är påverkan. En läsare vill bland annat veta; vad tjänar jag på att läsa den här texten? Egoistisk nytta. Den frågan måste skribenten ge svar på. Påverkan handlar också om att använda argumentationsbaser. Helt enkelt; rätt argument vid rätt tillfälle.

bäck med sandbotten

Kontakt: Karin Antonsson Brink – E-post karin.brink@earthcalling.se – Telefon 08-662 89 66 – Mobil 070 630 90 23

Webbdesign & utförande OlifantMedia www.olifantmedia.se