Earth Calling Communication
Fjällvy

 

Referenser

Artiklar & texter

 • Antonsson, K. 1999: Drifter på äktenskapsmarknaden. Vetenskapens öga – Ser det stora i det lilla, utställning på Stockholms akademiska forum.
 • Antonsson, K. 2000: Expeditionen gick in i dimman och blev med hund. Berg & Dalbladet.
 • Antonsson, K. 2000: Sjösediment från Lappland berättar miljöhistoria. Kvinnor Kan-mässan, Kiruna.
 • Antonsson, K. 2002: En blöt historiebok i jätteformat. Poster till Geologins dag, Geocentrum, Uppsala universitet.
 • Antonsson, K. 2003: Visste du att……. Texter till Geologins dag, Geocentrum, Uppsala universitet.
 • Antonsson, K. 2004: Planetkrockar vardagsmat. Text till Geologins dag, Geocentrum, Uppsala universitet.

Synopsis

 • Antonsson, K. 2007: hördes ett dovt mullrande –ras och skred i Lappland under 10 000 år. Populärvetenskaplig artikel.
 • Brink, K. 2008: Guldfynd till salu. Ett reportage om prospekteringsbranschen i Sverige.
 • Brink, K. 2008: Sanden blir till guld för klimatforskaren! Reportage från mitt forskningsprojekt.
 • Brink, K. 2008: Tycker du att chefen är sur och grinig? Nu har du chansen att … Målgruppsanpassat kampanjbrev i ett förändringsprojekt.

Uppdrag

 • Antonsson, K. 2008: Säljbrev för presentation av en nyetablerad verksamhet. Sveriges Akademikerförmedling AB.
 • Brink, K. 2008: Kompetensbehov. Program PRIO, Försvarsmakten.
 • Brink, K. 2008: Baksida, webb och pressrelease. Må bra med glutenintolerans, Profakta Förlag AB.
 • Brink, K. 2009: Översättningar och copywriting. Profakta Förlag AB. 

Översättningar

 • Antonsson, K. & Almgren, E. in, Fontana, S. 2004: Present and Past Coastal Dune Environments of South Buenos Aires Province, Argentina. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 940.
 • Antonsson, K. in Sapota, T. 2004: Late Cenozoic Geoarchives from Lake Baikal, Siberia. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 1013
 • Antonsson, K. & Sjunneskog, C. in Giesecke, T. 2004: The Holocene Spread of Spruce in Scandinavia. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 1027.
 • Antonsson, K. in Kulan, A. 2007: Atmospheric Production and Transport of Cosmogenic 7Be and 10Be. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 321.

Vetenskapliga artiklar

 • Seppä, H., Hammarlund, D. & Antonsson, K. 2005: Low-frequency and high-frequency changes in temperature and effective humidity during the Holocene in south-central Sweden: implications for atmospheric and oceanic forcings of climate. Climate Dynamics, 25: 285-297.
 • Antonsson, K., Brooks, S.J., Seppä, H., Telford, R.J. & Birks, H.J.B. 2006: Quantitative palaeotemperatures records inferred from fossil pollen and chironomid assemblages from Lake Gilltjärnen, northern central Sweden. Journal of Quaternary Science, 21: 831-841.
 • Seppä, H., Birks, H.J.B., Giesecke, T., Hammarlund, D., Alenius, T., Antonsson, K., Bjune, A.E., Heikkilä, M., MacDonald, G.M., Ojala, A.E.K., Telford, R.J. & Veski, S. 2007: Spatial structure of the 8 200 cal yr BP event in northern Europe. Climate of the Past, 3: 225-236.
 • Antonsson, K. & Seppä, H. 2007: Holocene temperature and forest dynamics in Bohuslän, SW Sweden. Boreas, 36:4, 400-410.
 • Antonsson, K., Chen, D. & Seppä, H. 2008: Anticyclonic atmospheric circulation as an analogue for the warm and dry mid-Holocene summer climate in central Scandinavia. Climate of the Past, 4: 215-224.

Vetenskapliga abstracts & posters

 • Antonsson, K. 2002: Holocene climate change; A novel approach based on pollen records and modern quantitative techniques. Abstract och poster. PAGES möte, Stockholm.
 • Antonsson, K. 2003: Holocene climate change in central Sweden: pollen based reconstructions. Abstract och poster. Quantitative climate reconstruction and data-model comparisons. ESF-HOLIVAR meeting, Environmental Change Research Centre, University Collage London.
 • Antonsson, K. 2003: A quantitative temperature reconstruction – based on a pollen record from Lake Gilltjärnen, Central Sweden. Presentation. MuscAD workshop, Geocentrum Uppsala University.
 • Antonsson, K. 2004: A Holocene pollen record from central Sweden reflects palaeo-temperatures. Presentation. Research Day, Geocentrum, Uppsala University.
 • Antonsson, K. 2004: Holocene climate change in central Sweden: quantitative reconstructions based on pollen. Abstract och poster. Palaeoclimate and Palaeoenvironment since the Last Glacial Maximum – linking marine, ice core and terrestrial records. The 26th Nordic Geological Winter Meeting, Uppsala.
 • Seppä, H., Hammarlund, D. & Antonsson, K. 2004: Climate changes and dynamics of the atmosphere circulation in the south central Sweden during the Holocene. Abstract och poster. Bjerknes Centenary, Climate Change in High Latitudes. Bjerknes centre for climate research.
 • Antonsson, K. 2004: Abstract och poster. ESF – HOLIVAR workshop, Luzern.
 • Seppä, H., Hammarlund, D. & Antonsson, K. 2004: changes in temperature and effective humidity during the Holocene in central Sweden: implications for atmospheric and oceanic forcings of climate. HOLIVAR-summit, London.
 • Seppä, H., Birks, H.J.B., Antonsson, K., Bjune, A.E., Giesecke, T., Heikkilä, M., Salonen, J.S. & Veski, S. 2007: North-European pollen-climate calibration model: quantitative reconstructions of the Holocene temperature changes and comparisons with independent records. Abstract. INQUA, Australia.

Uppsatser & avhandlingar

 • Ahlgren, M. & Antonsson, K. 1985: Intern marknadsföring, Televerket Radios tillämpning av en teoretisk modell i ett förändringsprojekt. Kandidatuppsats i företagsekonomi, Umeå universitet.
 • Antonsson, K. Massrörelser ur ett klimatperspektiv – En studie av sjösediment i Lappland. Magisteruppsats i geovetenskap, Stockholms universitet.
 • Antonsson, K. 2006: Holocene climate in central and southern Sweden - Quantitative reconstructions from fossil data. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 168.

Föreläsningar

 • Palaeoclimate and dating metods
 • Dateringsmetoder
 • Östersjöbäckenets utveckling under de senaste 13 000 åren
 • Postglacial ecology
 • Människan i norden under de senaste 10 000 åren

 

 

 

 

sediment

Kontakt: Karin Antonsson Brink – E-post karin.brink@earthcalling.se – Telefon 08-662 89 66 – Mobil 070 630 90 23

Webbdesign & utförande OlifantMedia www.olifantmedia.se